Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:119

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:119 [ 3.05.2017 13:42]
Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:119 [ 2.02.2022 17:36] (aktuální)
Kodetová Veronika RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 13: Řádek 13:
   - Ověřte, zda jsou pro dané experimentální uspořádání splněny podmínky platnosti Stokesova vzorce pro odpor prostředí při pohybu koule, určete Reynoldsovo číslo.   - Ověřte, zda jsou pro dané experimentální uspořádání splněny podmínky platnosti Stokesova vzorce pro odpor prostředí při pohybu koule, určete Reynoldsovo číslo.
   - Změřte dynamickou viskozitu olivového a ricinového oleje Stokesovou metodou.   - Změřte dynamickou viskozitu olivového a ricinového oleje Stokesovou metodou.
-  - Pro jednu kapalinu proveďte měření s více typy kuliček. Výsledky porovnejte. 
   - Hustotu skleněných kuliček určete pyknometrickou metodou.   - Hustotu skleněných kuliček určete pyknometrickou metodou.
  
Řádek 26: Řádek 25:
  
   - Průměr kuliček //d// změřte dílenským mikroskopem.   - Průměr kuliček //d// změřte dílenským mikroskopem.
-  - Před měřením zvolte pro každou kapalinu odpovídající velikost kuliček. Tuto volbu proveďte na základě odhadu splnění podmínek platnosti Stokesova vzorce. Pro odhad použijte ​hodnotu ​viskozity ​z tabulek. Pro měření jsou připraveny skleněné kuličky o průměru 1 až 4~mm.+  - Před měřením zvolte pro každou kapalinu odpovídající velikost kuliček. Tuto volbu proveďte na základě odhadu splnění podmínek platnosti Stokesova vzorce. Pro výpočet Reynoldsova čísla ​použijte ​tabulkové hodnoty hustoty skla a kapalin ​viskozity ​olejů. Pro měření jsou připraveny skleněné kuličky o průměru 1 až 4~mm.
  
  
zadani/119.1493811727.txt.gz · Poslední úprava: 3.05.2017 13:42 autor: Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D.