Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:106

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:106 [17.03.2016 14:23]
Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:106 [ 4.02.2021 14:04] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Klíčová slova]
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-    -  Měřením ​na rotačním ​viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené ​  pro měření ​newtonovské.  +    - Pro newtonovskou kapalinu (glycerin) studujte ustálení systému při měřením rotačním ​viskozimetrem - změřte časovou závislost viskozity ​pro různé rychlosti deformace.  
-    - Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny. +    - Odhadněte chybu měření ​viskozity pro různé rychlosti deformace (na základě úkolu~1)
-    - Pro nenewtonovskou kapalinu změřte ​závislost zdánlivé viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte+    - Změřte ​tokovou křivku pro glycerin pro několik teplot
-    -  Změřte teplotní závislost viskozity glycerinu ​pomocí kuličkového ​  ​viskozimetru ​v~oboru teplot od~25~°C do~35~°C. Graficky znázorněte závislost ​  //​η~=~η(T)//​. Určete aktivační energii. +    - Změřte teplotní závislost viskozity glycerinu v oboru teplot od 10 °C do 40 °C. Určete aktivační energii. 
-    -  Pyknometrickou metodou určete hustotu glycerinu a~stanovte podíl vody   ​v~glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s tabelovanou hodnotou.+    - V~manuálním režimu určete rozsah použitelné rychlosti deformace pro škrob (při pokojové teplotě). 
 +    - Změřte tokovou křivku pro nenewtonskou kapalinu (škrob nebo tekuté mýdlo) při konstantní teplotě. 
 +    - Pyknometrickou metodou určete hustotu glycerinu a stanovte podíl vody v~glycerinu.
  
  
Řádek 20: Řádek 22:
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
  
-Viskozita, newtonovská a~nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity,​ +Viskozita, rovnice toku, newtonovská a~nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity,​ 
-{{:​zadani:​texty:​txt_106_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda ​měření hustoty}}.+{{:​zadani:​texty:​txt_119_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda}}.
  
  
Řádek 27: Řádek 29:
  
  
-  -  Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob. +  -  Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob ​(nebo tekuté mýdlo)
-  -  ​Pro měření ​pomocí rotačního viskozimetru ​je nutné mít v~kádince 600~ml vzorku+  -  ​K~měření ​použijte vnější válec CC25 a vnitřní válec (rotor) CCB25. Objem měřené kapaliny ​je 17~ml. 
-  -  ​Měření škrobu začněte ​rotorem L3, rychlost otáčení volte cca 30 ot/min. Škrob změřte s několika různými rotory, závislosti vyneste do jednoho grafu. Škrob změřte s~několika různými rotory, závislosti vyneste do jednoho grafu+  -  ​Pokyny k práci ​viskozimetrem a k nastavení jednotlivých úkolů jsou u úlohy
-  -  V~praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a~vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí ​  ​tabulek stanovit z~jeho hustoty. Tabulky jsou k~dispozici u~úlohy. +  -  V~praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z~jeho hustoty.
-  - Čas potřebný k temperaci kuličkového viskozimetru můžete využít k práci s rotačním viskozimetrem a měření hustoty glycerinu. +
-  - Kuličkový viskozimetr je naplněn bezvodým glycerinem (99,5%). Glycerin a kuličku (ocelová o průměru 15,19~mm) v~kuličkovém viskozimetru neměňte.+
   - {{:​zadani:​texty:​glyc_density.pdf|Tabulka hustoty roztoku glycerinu a vody}}   - {{:​zadani:​texty:​glyc_density.pdf|Tabulka hustoty roztoku glycerinu a vody}}
   - {{:​zadani:​texty:​glyc_viscosity.pdf|Tabulka viskozity roztoku glycerinu a vody}}   - {{:​zadani:​texty:​glyc_viscosity.pdf|Tabulka viskozity roztoku glycerinu a vody}}
zadani/106.1458220982.txt.gz · Poslední úprava: 17.03.2016 14:23 autor: Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D.