Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:102

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:102 [22.01.2014 14:32]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:102 [25.02.2021 13:46]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 16: Řádek 16:
     -  {{102eq02.gif}}     -  {{102eq02.gif}}
     -  {{102eq03.gif}}     -  {{102eq03.gif}}
-  - Při zpracování použijte lineární regresi.+  - Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači,​ proveďte výpočty, nakreslete grafy. ​Při zpracování použijte lineární regresi.
  
  
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
  
-harmonický ​pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny+Harmonický ​pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny.
  
  
Řádek 27: Řádek 27:
  
  
 +  - Pružiny charakterizujte rozměrem (např. délkou).
   - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Měření provádějte v~lineární oblasti zatížení.   - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Měření provádějte v~lineární oblasti zatížení.
   - Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa //m// a~pružin o~různých tuhostech //k//~je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.   - Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa //m// a~pružin o~různých tuhostech //k//~je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.
   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
 +  - Vyhodnocení záznamu {{:​zadani:​texty:​txt_102_cidlo.pdf|čidla pohybu}}.
  
  
zadani/102.txt · Poslední úprava: 18.04.2023 11:10 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.