Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:102

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:102 [ 3.09.2013 08:28]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:102 [25.02.2021 13:46]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 1: Řádek 1:
- 
- 
- 
 ====== (II) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru ====== ====== (II) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru ======
  
 +~~NOTOC~~
  
 {{:​zadani:​texty:​txt_102.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_102.pdf|Studijní text}}
  
 +{{ pc010919.jpg?​100}}
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
Řádek 18: Řádek 16:
     -  {{102eq02.gif}}     -  {{102eq02.gif}}
     -  {{102eq03.gif}}     -  {{102eq03.gif}}
-  - Při zpracování použijte lineární regresi. +  - Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači,​ proveďte výpočty, nakreslete grafy. ​Při zpracování použijte lineární regresi.
- +
-/* **  - ** {{102eq01.gif}} */ +
- +
- +
-{{pc010919.jpg}}+
  
  
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
  
-harmonický ​pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny+Harmonický ​pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny.
  
  
Řádek 34: Řádek 27:
  
  
-  - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. ​Promyslete si, s~jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.+  ​- Pružiny charakterizujte rozměrem (např. délkou). 
 +  ​- Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. ​Měření provádějte v~lineární oblasti zatížení.
   - Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa //m// a~pružin o~různých tuhostech //k//~je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.   - Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa //m// a~pružin o~různých tuhostech //k//~je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.
   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
 +  - Vyhodnocení záznamu {{:​zadani:​texty:​txt_102_cidlo.pdf|čidla pohybu}}.
  
  
zadani/102.txt · Poslední úprava: 25.02.2021 13:46 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.