Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rad [13.02.2017 13:32]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Úvodem]
rad [13.02.2017 13:34] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Měření]
Řádek 19: Řádek 19:
   * Studenti musí dodržet podmínky tzv. **kontrolních dnů** specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika (případně další úlohy předepsány lektorem).   * Studenti musí dodržet podmínky tzv. **kontrolních dnů** specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika (případně další úlohy předepsány lektorem).
   * Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v~rozvrhu.   * Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v~rozvrhu.
-  * Studenti se před zahájením praktika **přezouvají**. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v~suterénu budovy Ke Karlovu 3 v~místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v~jednotlivých místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách nenechávali cenné věci. Šatnu je třeba zamykat, klíče je nutné po měření vracet zpět!+  * Studenti se před zahájením praktika **přezouvají**. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v~suterénu budovy Ke Karlovu 3 v~místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v~jednotlivých místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách nenechávali cenné věci. Šatnu je třeba zamykat, klíče je nutné po měření vracet zpět.
   * **Příchod** do praktika je možný nejdéle do 20 minut od začátku výuky.   * **Příchod** do praktika je možný nejdéle do 20 minut od začátku výuky.
   * V rozvrhu je pro každé praktikum rezervováno o jednu vyučovací hodinu více, než je doba výuky podle studijního plánu. Část této doby slouží pro klidný příchod do praktika a registraci, 30 minut na konci každého praktika je určeno na úklid pracoviště,​ konzultace opravených protokolů apod.    * V rozvrhu je pro každé praktikum rezervováno o jednu vyučovací hodinu více, než je doba výuky podle studijního plánu. Část této doby slouží pro klidný příchod do praktika a registraci, 30 minut na konci každého praktika je určeno na úklid pracoviště,​ konzultace opravených protokolů apod. 
rad.txt · Poslední úprava: 13.02.2017 13:34 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.