Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rad [28.01.2014 10:28]
Drahná Dagmar Bc.
rad [11.02.2021 19:17] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Úvodem]
Řádek 6: Řádek 6:
   * Společně s~kurzem bezpečnosti práce proběhne **úvodní hodina**, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v~praktiku a systémem zápisu do praktika. ​   * Společně s~kurzem bezpečnosti práce proběhne **úvodní hodina**, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v~praktiku a systémem zápisu do praktika. ​
   * Před měřením v~praktiku IV budou studenti poučeni o **bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření**. Platnost tohoto poučení je 1 rok.   * Před měřením v~praktiku IV budou studenti poučeni o **bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření**. Platnost tohoto poučení je 1 rok.
-  * Fyzikální praktikum I (NOFY066) je prerekvizitou pro fyzikální praktika II, III a IV (NOFY028, NOFY030, NOFY024), bez absolvování PI nelze další praktika měřit (pro praktika s kódy NUFY a NAFY prerekvizita není).+  * Fyzikální praktikum I (NOFY066) je prerekvizitou pro fyzikální praktika II, III a IV (NOFY028, NOFY030, NOFY024), bez absolvování PI nelze další praktika měřit (praktika s kódy NFUF a NAFY prerekvizitu nemají). 
 +  * Harmonogram práce v praktiku a počet měřených úloh je každý semestr aktualizován a zveřejněn v přehledu na stránkách praktik. 
 +  * Studentům se speciálními potřebami, kteří vyžadují úpravu režimu v praktiku, doporučujeme,​ aby kontaktovali příslušného lektora před začátkem semestru, nejdéle však do 14 dnů po začátku výuky. Později už může být řešení obtížné.  
  
 ===== Měření ===== ===== Měření =====
  
   * **Zápis** na měření se provádí pomocí internetu. Studenti mají k dispozici vždy o jeden zápis více, než je povinný počet měřených úloh.   * **Zápis** na měření se provádí pomocí internetu. Studenti mají k dispozici vždy o jeden zápis více, než je povinný počet měřených úloh.
-  * Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SISu.+  * Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SIS.
   * Rezervace úlohy je možná nejdříve 14 dní a nejpozději 60 min. předem. Odhlášení zapsané úlohy je možné nejpozději 3 dny před začátkem měření.   * Rezervace úlohy je možná nejdříve 14 dní a nejpozději 60 min. předem. Odhlášení zapsané úlohy je možné nejpozději 3 dny před začátkem měření.
-  * Je možné změřit maximálně 3 úlohy týdně.+  * Je možné změřit maximálně 3 úlohy týdně. Pokud nastane situace, že nebude dostatek volných termínů, bude maximální počet zápisů týdně dočasně omezen
   * Studenti musí dodržet podmínky tzv. **kontrolních dnů** specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika (případně další úlohy předepsány lektorem).   * Studenti musí dodržet podmínky tzv. **kontrolních dnů** specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika (případně další úlohy předepsány lektorem).
-  * Fyzikální praktikum začíná tzv. **konzultační hodinou**. Během ní je možno s~příslušným vyučujícím konzultovat případné nejasnosti, eventuálně začít měřit, pokud to okolnosti dovolují. 
   * Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v~rozvrhu.   * Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v~rozvrhu.
-  * Studenti se před zahájením praktika **přezouvají**. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v~suterénu budovy Ke Karlovu 3 v~místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v~jednotlivých místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách nenechávali cenné věci. Šatnu je třeba zamykat, klíče je nutné po měření vracet zpět! +  * Studenti se před zahájením praktika **přezouvají**. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v~suterénu budovy Ke Karlovu 3 v~místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v~jednotlivých místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách nenechávali cenné věci. Šatnu je třeba zamykat, klíče je nutné po měření vracet zpět. 
-  * **Pozdní příchod** do praktika, ​tzn. příchod ​po uplynutí „konzultační hodiny“není povolen+  * **Příchod** do praktika ​je možný nejdéle do 20 minut od začátku výuky. 
 +  * V rozvrhu je pro každé praktikum rezervováno o jednu vyučovací hodinu vícenež je doba výuky podle studijního plánuČást této doby slouží pro klidný ​příchod ​do praktika a registraci, 30 minut na konci každého praktika je určeno na úklid pracovištěkonzultace opravených protokolů apod.  
 +  * V praktiku mohou pracovat pouze řádně připravení studenti. Stručná písemná příprava musí obsahovat vztahy nutné k výpočtům,​ potřebné konstanty, tabulkové hodnoty a schéma zapojení (pokud je k úloze třeba). Za přípravu se nepovažuje studijní text v mobilu nebo v počítači. 
 +  * Přístroje v praktiku zapínají i vypínají vyučující.
  
 ===== Protokol ===== ===== Protokol =====
Řádek 28: Řádek 33:
 ===== Zápočty ===== ===== Zápočty =====
  
-Zápočty jsou udělovány v posledním týdnu výuky studentům, kteří splní všechny požadavky aktualizované na začátku každého semestru. V tomto týdnu se již neměří.+Zápočty jsou udělovány ​/*v posledním týdnu výuky*/ studentům, kteří splní všechny požadavky aktualizované na začátku každého semestru. ​/*V tomto týdnu se již neměří.*/
  
 --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky   --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky  
  
rad.1390901296.txt.gz · Poslední úprava: 28.01.2014 10:28 autor: Drahná Dagmar Bc.