Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


priprava

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
priprava [20.08.2013 15:19]
Drbohlav Tomáš Mgr.
priprava [ 7.10.2017 02:09] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Příprava na praktikum zahrnuje]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ​ Příprava na praktikum ====== ====== ​ Příprava na praktikum ======
  
-Příprava na fyzikální praktikum je nezbytná k tomu, aby si posluchač udělal jasnou představu o tom, co je jeho úkolem v praktiku, jak bude při měření postupovat a co vše potřebuje ke splnění pracovního úkolu zjistit. ​Student se na praktikum ​edem připraví, v průběhu konzultační hodiny ​může s vyučujícím diskutovat případné nejasnostiPo skončení konzultační hodiny již musí být plně připraven a mít písemnou ​přípravu ​s potřebnými stručnými poznámkami nutnými pro měření.+Příprava na fyzikální praktikum je nezbytná k tomu, aby si posluchač udělal jasnou představu o tom, co je jeho úkolem v praktiku, jak bude při měření postupovat a co vše potřebuje ke splnění pracovního úkolu zjistit. ​Stručná písemná ​íprava musí obsahovat vztahy nutné k výpočtům, potřebné konstanty, tabulkové hodnoty a schéma zapojení (pokud je k úloze třeba)Za přípravu ​se nepovažuje studijní text v mobilu nebo v počítači.
  
 ===== Příprava na praktikum zahrnuje ===== ===== Příprava na praktikum zahrnuje =====
  
-  *     ​prostudování pracovního úkolu (aktuální verze je na www) a seznámení s teorií, která se k problematice váže; nezbytná je znalost látky související s klíčovými slovy uvedenými na www a vypsání si důležitých rovnic (tj. těch, které budou použity k výpočtům) a označení veličin; +  *     ​prostudování pracovního úkolu (aktuální verze je na www) a seznámení s~teorií, která se k problematice váže; nezbytná je znalost látky související s klíčovými slovy uvedenými na www a vypsání si důležitých rovnic (tj. těch, které budou použity k výpočtům) a označení veličin; 
-  *     ​stanovení pracovního postupu, seznámení s principem měřícího ​zařízení,​ nakreslení schéma zapojení měřící aparatury, pokud je úkolem její sestavení;​ +  *     ​stanovení pracovního postupu, seznámení s~principem měřicího ​zařízení,​ nakreslení schéma zapojení měřicí aparatury, pokud je úkolem její sestavení;​ 
-  *     ​rozmyšlení,​ které veličiny a v jakém pořadí musíme měřit a kolikrát je třeba měření opakovat s ohledem na požadovanou přesnost měření; práci v praktiku usnadní předem připravené tabulky (na papír, v počítači) a poznámky o dodatečných informacích,​ které budeme zaznamenávat (např. teplotu prostředí,​ tlak v místnosti);​ +  *     ​rozmyšlení,​ které veličiny a v~jakém pořadí musíme měřit a kolikrát je třeba měření opakovat s~ohledem na požadovanou přesnost měření; práci v~praktiku usnadní předem připravené tabulky (na papír, v~počítači) a poznámky o dodatečných informacích,​ které budeme zaznamenávat (např. teplotu prostředí,​ tlak v~místnosti);​ 
-  *     ​nalezení (v tabulkách) všech konstant potřebných ke zpracování výsledků; seznámení se s výsledky obdobných měření provedených jinými autory (např. máte určit materiálovou konstantu, která je tabelovaná). ​+  *     ​nalezení (v~tabulkách) všech konstant potřebných ke zpracování výsledků; seznámení se s~výsledky obdobných měření provedených jinými autory (např. máte určit materiálovou konstantu, která je tabelovaná). ​
  
priprava.1377004799.txt.gz · Poslední úprava: 20.08.2013 15:19 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.