Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


priprava

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
priprava [ 7.10.2017 02:07]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Příprava na praktikum zahrnuje]
priprava [ 7.10.2017 02:09]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Příprava na praktikum zahrnuje]
Řádek 6: Řádek 6:
  
   *     ​prostudování pracovního úkolu (aktuální verze je na www) a seznámení s~teorií, která se k problematice váže; nezbytná je znalost látky související s klíčovými slovy uvedenými na www a vypsání si důležitých rovnic (tj. těch, které budou použity k výpočtům) a označení veličin;   *     ​prostudování pracovního úkolu (aktuální verze je na www) a seznámení s~teorií, která se k problematice váže; nezbytná je znalost látky související s klíčovými slovy uvedenými na www a vypsání si důležitých rovnic (tj. těch, které budou použity k výpočtům) a označení veličin;
-  *     ​stanovení pracovního postupu, seznámení s principem měřicího zařízení,​ nakreslení schéma zapojení měřící aparatury, pokud je úkolem její sestavení;​ +  *     ​stanovení pracovního postupu, seznámení s~principem měřicího zařízení,​ nakreslení schéma zapojení měřicí aparatury, pokud je úkolem její sestavení;​ 
-  *     ​rozmyšlení,​ které veličiny a v~jakém pořadí musíme měřit a kolikrát je třeba měření opakovat s ohledem na požadovanou přesnost měření; práci v~praktiku usnadní předem připravené tabulky (na papír, v~počítači) a poznámky o dodatečných informacích,​ které budeme zaznamenávat (např. teplotu prostředí,​ tlak v místnosti);​+  *     ​rozmyšlení,​ které veličiny a v~jakém pořadí musíme měřit a kolikrát je třeba měření opakovat s~ohledem na požadovanou přesnost měření; práci v~praktiku usnadní předem připravené tabulky (na papír, v~počítači) a poznámky o dodatečných informacích,​ které budeme zaznamenávat (např. teplotu prostředí,​ tlak v~místnosti);​
   *     ​nalezení (v~tabulkách) všech konstant potřebných ke zpracování výsledků; seznámení se s~výsledky obdobných měření provedených jinými autory (např. máte určit materiálovou konstantu, která je tabelovaná). ​   *     ​nalezení (v~tabulkách) všech konstant potřebných ke zpracování výsledků; seznámení se s~výsledky obdobných měření provedených jinými autory (např. máte určit materiálovou konstantu, která je tabelovaná). ​
  
priprava.txt · Poslední úprava: 7.10.2017 02:09 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.