Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hodnoceni [26.09.2018 13:44]
Kudrnová Hana Mgr.
hodnoceni [23.04.2020 08:56] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
  
-===== Hodnocení jednotlivé ​úlohy ​=====+Celkové hodnocení ​úlohy ​sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
  
-Hodnocení ​jednotlivé úlohy sestává z~hodnocení ​práce při měření ​úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).+===== Hodnocení práce při měření ​=====
  
-==== Hodnocení práce při měření ==== 
  
 0 – 3 body\\ 0 – 3 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění. Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
-==== Hodnocení referátů (protokolů) ====+===== Hodnocení referátů (protokolů) ​=====
  
-=== Teoretická část ===+==== Teoretická část ​====
  
 0 – 2 body\\ 0 – 2 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu. Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu.
-=== Výsledky a zpracování měření ===+==== Výsledky a zpracování měření ​====
  
 0 – 9 bodů\\ 0 – 9 bodů\\
Řádek 26: Řádek 25:
  
 Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím. Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím.
-=== Diskuse výsledků ===+==== Diskuse výsledků ​====
  
 0 – 4 body\\ 0 – 4 body\\
Řádek 35: Řádek 34:
   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​
  
-=== Závěr ===+==== Závěr ​====
  
-0 – 1 body\\+0 – 1 bod\\
 Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru. Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
-=== Seznam použité literatury ===+==== Seznam použité literatury ​====
  
 0 – 1 bod\\ 0 – 1 bod\\
Řádek 50: Řádek 49:
 Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu. Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
- 
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty ===== 
- 
- 
-Studenti mají za povinnost změřit a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru. 
- 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * výborně 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů ​ 
-  * dobře 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů ​ 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů): === 
-  * výborně 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * dobře 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů 
  
hodnoceni.1537962266.txt.gz · Poslední úprava: 26.09.2018 13:44 autor: Kudrnová Hana Mgr.