Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
hodnoceni [26.09.2018 13:44]
Kudrnová Hana Mgr.
hodnoceni [23.04.2020 08:54]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
  
-===== Hodnocení jednotlivé úlohy ===== 
  
-Hodnocení jednotlivé ​úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).+Celkové hodnocení ​úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu). 
 + 
 +===== Hodnocení práce při měření =====
  
-==== Hodnocení práce při měření ==== 
  
 0 – 3 body\\ 0 – 3 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění. Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
-==== Hodnocení referátů (protokolů) ====+===== Hodnocení referátů (protokolů) ​=====
  
 === Teoretická část === === Teoretická část ===
Řádek 37: Řádek 37:
 === Závěr === === Závěr ===
  
-0 – 1 body\\+0 – 1 bod\\
 Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru. Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
 === Seznam použité literatury === === Seznam použité literatury ===
Řádek 50: Řádek 50:
 Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu. Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
- 
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty ===== 
- 
- 
-Studenti mají za povinnost změřit a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru. 
- 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * výborně 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů ​ 
-  * dobře 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů ​ 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů): === 
-  * výborně 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * dobře 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů 
  
hodnoceni.txt · Poslední úprava: 19.02.2023 00:49 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.