Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ereferaty [ 3.03.2020 10:19]
Drbohlav Tomáš Mgr. [Pokyny pro učitele]
ereferaty [24.08.2022 10:11] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Odevzdávání referátů]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Podrobné informace k elektronickému ​odevzdávání referátů ======+====== ​Elektronické ​odevzdávání referátů ====== 
 + 
 +Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů.
  
 ===== Pokyny pro studenty ===== ===== Pokyny pro studenty =====
Řádek 8: Řádek 10:
   * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání.   * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání.
   * Referát musí být **v~PDF formátu**, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je **10~MB**.   * Referát musí být **v~PDF formátu**, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je **10~MB**.
-  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP.+  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP (nepoužívejte jiné formáty jako např. rar). Podrobně též v kapitole [[zaznam|záznam z měření]].
   * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.   * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.
   * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu.   * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu.
Řádek 17: Řádek 19:
   * Opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF, nebo lze připomínky napsat do nového souboru. Body prosím pište přímo do titulního listu.   * Opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF, nebo lze připomínky napsat do nového souboru. Body prosím pište přímo do titulního listu.
   * Opravený referát (soubor s~opravou) je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k~původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. Maximální velikost opraveného referátu je **12~MB**.   * Opravený referát (soubor s~opravou) je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k~původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. Maximální velikost opraveného referátu je **12~MB**.
-  * Do kolonky //Známka (body)// se uvádí body BEZ bodů za //práci při měření//,​ tyto body se vkládají samostatně po skončení měření.+  * Do kolonky //Body za referát// se uvádí body za referát **BEZ** bodů za //práci při měření//,​ tyto body se vkládají samostatně po skončení měření.
   * Vrácení referátů k~přepracování,​ zaškrtnutím vrátit k přepracování,​ slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s~vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k~přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v~tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.   * Vrácení referátů k~přepracování,​ zaškrtnutím vrátit k přepracování,​ slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s~vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k~přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v~tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.
  
  
  
ereferaty.1583227157.txt.gz · Poslední úprava: 3.03.2020 10:19 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.