Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ereferaty [31.01.2020 08:57]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny pro studenty]
ereferaty [30.03.2023 08:45] (aktuální)
Drahná Dagmar Bc.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Podrobné informace k elektronickému ​odevzdávání referátů ======+====== ​Elektronické ​odevzdávání referátů ====== 
 + 
 +Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů.
  
 ===== Pokyny pro studenty ===== ===== Pokyny pro studenty =====
  
-  * Časový limit na odevzdání referátu je daný řádem praktika (tj. do příštího měření nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve). +  ​* **Časový limit na odevzdání** referátu je daný řádem praktika (tj. do příštího měření nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve). 
-  * Nezapomeňte na titulní list na začátku referátu.+  * Nezapomeňte na **titulní list** na začátku referátu.
   * Je nutné nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až **v~okamžiku,​ kdy je nahrán soubor s~referátem a soubor s naměřenými daty**.   * Je nutné nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až **v~okamžiku,​ kdy je nahrán soubor s~referátem a soubor s naměřenými daty**.
   * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání.   * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání.
-  * Referát musí být v~PDF formátu, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je 10~MB. +  * Referát musí být **v~PDF formátu**, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je **5~MB**
-  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP.+  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP (nepoužívejte jiné formáty jako např. rar). Podrobně též v kapitole [[zaznam|záznam z měření]].
   * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.   * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.
   * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu.   * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu.
 ===== Pokyny pro učitele ===== ===== Pokyny pro učitele =====
  
-  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru +  * Zápis z~měření,​ podepsaný a obodovaný vyučujícím,​ student oskenuje nebo vyfotografuje. Originál v~papírové podobě zůstává v praktiku.  
-  * opravování ​se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek ​nebo do nového souboru, v obou ípadech ​je třeba ​opravený referát ​nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru +  * Stažené referáty a soubory s daty z~měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání,​ data z~měření mají na konci ještě původní název souboru. 
-  * do kolonky //Hodnocení// se uvádí body BEZ započítaných ​bodů za //práci při měření//,​ tyto body obdrží student během měření +  * Opravování ​se provádí buď přímo ve staženém PDFnebo lze připomínky napsat ​do nového souboru. Body prosím pište ​ímo do titulního listu. 
-  * vrácení ​referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika+  * Opravený referát (soubor s~opravou) ​je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k~původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. Maximální velikost opraveného referátu je **12~MB**. 
 +  * Do kolonky //Body za referát// se uvádí body za referát **BEZ** bodů za //práci při měření//,​ tyto body se vkládají samostatně po skončení ​měření. 
 +  * Vrácení ​referátů ​k~přepracování,​ zaškrtnutím vrátit k přepracování, ​slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s~vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k~přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v~tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.
  
  
  
ereferaty.1580457453.txt.gz · Poslední úprava: 31.01.2020 08:57 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.