Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ereferaty [14.03.2019 10:30]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny pro studenty]
ereferaty [31.01.2020 09:03]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny pro učitele]
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Pokyny pro studenty ===== ===== Pokyny pro studenty =====
  
-  * časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem ​(do "příštího měření" ​nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve) +  * Časový limit na odevzdání referátu je daný řádem praktika ​(tj. do příštího měření nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve). 
-  * nahrát ​lze zvlášť referát a zvlášť data, za odevzdaný se považuje referát až **v okamžiku, kdy je nahrán ​neprázdný ​soubor s referátem a neprázdný ​soubor s naměřeným daty** +  * Nezapomeňte na titulní list na začátku referátu. 
-  * odevzdaný ​referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání +  * Je nutné ​nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až **v~okamžiku, kdy je nahrán soubor s~referátem a soubor s naměřenými ​daty**. 
-  * formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen ​(předpokládá se obrázek ​s daty z měření, datový soubor apod.)maximální velikost jednoho souborukterý lze vložit je 10~MB +  * Odevzdaný ​referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání. 
-  * referát ​označený //k vrácení// (k přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát +  * Referát musí být v~PDF formátu, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je 10~MB. 
-  * pokud je referát vrácen opravujícím,​ lze ho odevzdat znovu, opět se odevzdávají ​obě věci, referát v PDF a naměřená data v lib. formátu +  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor ​s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam ​z~měření ​oskenovaný nebo vyfocenýv~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit ​datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden souborje-li souborů vícepoužijte ZIP. 
 +  * Referát ​označený //k~vrácení// (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát ​označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení: ​pokud si ho stáhl již před vrácenímnestačí to. 
 +  * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají ​oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném ​formátu.
 ===== Pokyny pro učitele ===== ===== Pokyny pro učitele =====
  
-  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měřenía času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru +  * Zápis z~měření,​ podepsaný a obodovaný vyučujícím,​ student oskenuje nebo vyfotografuje. Originál v~papírové podobě zůstává v praktiku.  
-  * opravování ​se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek ​nebo do nového souboru, v obou ípadech ​je třeba ​opravený referát ​nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru +  * Stažené referáty a soubory s daty z~měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání,​ data z~měření mají na konci ještě původní název souboru. 
-  * do kolonky //Hodnocení// se uvádí body BEZ započítaných ​bodů za //práci při měření//,​ tyto body obdrží student během měření +  * Opravování ​se provádí buď přímo ve staženém PDFnebo lze připomínky napsat ​do nového souboru. Body prosím pište ​ímo do titulního listu. 
-  * vrácení ​referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika+  * Opravený referát (soubor s~opravou) ​je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k~původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. 
 +  * Do kolonky //Známka (body)// se uvádí body BEZ bodů za //práci při měření//,​ tyto body se vkládají samostatně po skončení ​měření. 
 +  * Vrácení ​referátů ​k~přepracování,​ zaškrtnutím vrátit k přepracování, ​slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s~vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k~přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v~tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.
  
  
  
ereferaty.txt · Poslední úprava: 8.04.2020 14:01 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.