Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ereferaty [13.03.2019 15:53]
Drbohlav Tomáš Mgr.
ereferaty [31.01.2020 08:57]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny pro studenty]
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Pokyny pro studenty ===== ===== Pokyny pro studenty =====
  
-  * časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem ​(do "příštího měření", ...) +  * Časový limit na odevzdání referátu je daný řádem praktika ​(tj. do příštího měření ​nebo do 14 dnůpodle toho, co nastane dříve). 
-  * nahrát ​lze zvlášť referát a zvlášť data, za odevzdaný se považuje referát až **v okamžiku, kdy je nahrán ​neprázdný ​soubor s referátem a neprázdný ​soubor s naměřeným daty** +  * Nezapomeňte na titulní list na začátku referátu
-  * odevzdaný ​referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání +  * Je nutné ​nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až **v~okamžiku, kdy je nahrán soubor s~referátem a soubor s naměřenými ​daty**. 
-  * formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen ​(předpokládá se obrázek ​s daty z měření, datový soubor apod.)maximální velikost jednoho souborukterý lze vložit je 10~MB +  * Odevzdaný ​referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání. 
-  * referát ​označený //k vrácení// (k přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát +  * Referát musí být v~PDF formátu, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je 10~MB. 
-  * pokud je referát vrácen opravujícím,​ lze ho odevzdat znovu, opět se odevzdávají ​obě věci, referát v PDF a naměřená data v lib. formátu +  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor ​s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam ​z~měření ​oskenovaný nebo vyfocenýv~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit ​datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden souborje-li souborů vícepoužijte ZIP. 
 +  * Referát ​označený //k~vrácení// (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát ​označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení: ​pokud si ho stáhl již před vrácenímnestačí to. 
 +  * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají ​oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném ​formátu.
 ===== Pokyny pro učitele ===== ===== Pokyny pro učitele =====
  
-  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měřenía času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru+  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru
   * opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek nebo do nového souboru, v obou případech je třeba opravený referát nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru   * opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek nebo do nového souboru, v obou případech je třeba opravený referát nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru
 +  * do kolonky //​Hodnocení//​ se uvádí body BEZ započítaných bodů za //práci při měření//,​ tyto body obdrží student během měření
   * vrácení referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika   * vrácení referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika
  
  
  
ereferaty.txt · Poslední úprava: 8.04.2020 14:01 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.