Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


chyby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
chyby [22.11.2013 16:12]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Grafy]
chyby [25.02.2021 15:50] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Časté chyby v referátech]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ​ Časté chyby v referátech ====== ====== ​ Časté chyby v referátech ======
  
-V referátech se mnohé chyby opakují. Seznamte se s tím, co vám opravující obvykle vytýkají a těchto chyb se vyvarujte!+V referátech se mnohé chyby opakují. Seznamte se s tím, co vám opravující obvykle vytýkajía těchto chyb se vyvarujte! 
 + 
 +Příklady správného a chybného zpracování najdete zde:  {{:​info:​referat_priklady.pdf|Příklady zpracování}}
  
 ===== Teoretický úvod ===== ===== Teoretický úvod =====
Řádek 13: Řádek 15:
   * Chybí odkazy na literaturu.   * Chybí odkazy na literaturu.
   * Odkazy na literaturu psát obvyklým způsobem (nejčastěji [3]).    * Odkazy na literaturu psát obvyklým způsobem (nejčastěji [3]). 
 +  * Není uvedeno schéma zapojení.
  
-===== Výsledky měření =====+===== Výsledky ​a zpracování ​měření =====
   * V odborném textu nepoužíváme "ich formu" (1. osobu jednotného čísla). Vhodné je užití trpného rodu nebo množného čísla.   * V odborném textu nepoužíváme "ich formu" (1. osobu jednotného čísla). Vhodné je užití trpného rodu nebo množného čísla.
   * Podmínky experimentu - chybí, nesprávně zapsány (není uvedena přesnost měřidla u hydrotermo-barometru,​ měřený údaj je špatně zaokrouhlen).   * Podmínky experimentu - chybí, nesprávně zapsány (není uvedena přesnost měřidla u hydrotermo-barometru,​ měřený údaj je špatně zaokrouhlen).
-  * Nesprávně zapsaný výsledek měření - výsledek uvádět ve tvaru //​E//​~=~(2,​10~±~0,​01).10<​sup>​10</​sup>​~Pa.+  * Nesprávně zapsaný výsledek měření - výsledek uvádět ​ve tvaru //​E//​~=~2,​10(1)~x~10<​sup>​10</​sup>​~Pa případně, ​ve tvaru //​E//​~=~(2,​10~±~0,​01)~x~10<​sup>​10</​sup>​~Pa.
   * U výsledku chybí rozměr.   * U výsledku chybí rozměr.
-  * Údaje jsou udávány na nesmyslně mnoho desetinných míst - důsledně dodržovat zaokrouhlování výsledků na číslici téhož řádu jako chybu. Jindy naopak příliš zaokrouhleny.+  * Údaje jsou udávány na nesmyslně mnoho desetinných míst - důsledně dodržovat zaokrouhlování výsledků na číslici téhož řádu jako chybu. Jindy jsou naopak ​výsledky ​příliš zaokrouhleny.
   * Chybí alespoň minimální komentář výsledků měření.   * Chybí alespoň minimální komentář výsledků měření.
   * Nejsou uvedeny dílčí výsledky a detaily výpočtu.   * Nejsou uvedeny dílčí výsledky a detaily výpočtu.
   * Odkazuje se na výsledek lineární regrese, ale není graf a rovnice.   * Odkazuje se na výsledek lineární regrese, ale není graf a rovnice.
-  * Lineární regrese: není zřejmé, zda je proložená obecná ​přímka či procházející počátkem. Uvedena pouze statistická ​chyby (chyba fitu). Jak je do regrese zahrnuta měřených ​chyba veličin?+  * Lineární regrese: není zřejmé, zda je proložena přímka ​obecná ​či procházející počátkem. Uvedena pouze statistická ​chyba (chyba fitu). Jak je do regrese zahrnuta ​chyba měřených veličin?
  
 ==== Tabulky ==== ==== Tabulky ====
Řádek 41: Řádek 44:
  
 ==== Grafy ==== ==== Grafy ====
-  * Chybí graf ve vhodném měřítku, výpočet pomocí lineární regrese vždy doplnit grafem.+  * Chybí graf ve vhodném měřítku, výpočet pomocí lineární regrese ​je třeba ​vždy doplnit grafem.
   * Grafy nejsou číslovány,​ chybí název grafu.   * Grafy nejsou číslovány,​ chybí název grafu.
   * Název grafu uvádíme obvykle pod grafem.   * Název grafu uvádíme obvykle pod grafem.
chyby.1385133125.txt.gz · Poslední úprava: 22.11.2013 16:12 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.