Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


chyby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
chyby [22.11.2013 16:08]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Výsledky měření]
chyby [25.02.2021 15:50] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Časté chyby v referátech]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ​ Časté chyby v referátech ====== ====== ​ Časté chyby v referátech ======
  
-V referátech se mnohé chyby opakují. Seznamte se s tím, co vám opravující obvykle vytýkají a těchto chyb se vyvarujte!+V referátech se mnohé chyby opakují. Seznamte se s tím, co vám opravující obvykle vytýkajía těchto chyb se vyvarujte! 
 + 
 +Příklady správného a chybného zpracování najdete zde:  {{:​info:​referat_priklady.pdf|Příklady zpracování}}
  
 ===== Teoretický úvod ===== ===== Teoretický úvod =====
Řádek 13: Řádek 15:
   * Chybí odkazy na literaturu.   * Chybí odkazy na literaturu.
   * Odkazy na literaturu psát obvyklým způsobem (nejčastěji [3]).    * Odkazy na literaturu psát obvyklým způsobem (nejčastěji [3]). 
 +  * Není uvedeno schéma zapojení.
  
-===== Výsledky měření =====+===== Výsledky ​a zpracování ​měření =====
   * V odborném textu nepoužíváme "ich formu" (1. osobu jednotného čísla). Vhodné je užití trpného rodu nebo množného čísla.   * V odborném textu nepoužíváme "ich formu" (1. osobu jednotného čísla). Vhodné je užití trpného rodu nebo množného čísla.
   * Podmínky experimentu - chybí, nesprávně zapsány (není uvedena přesnost měřidla u hydrotermo-barometru,​ měřený údaj je špatně zaokrouhlen).   * Podmínky experimentu - chybí, nesprávně zapsány (není uvedena přesnost měřidla u hydrotermo-barometru,​ měřený údaj je špatně zaokrouhlen).
-  * Nesprávně zapsaný výsledek měření - výsledek uvádět ve tvaru //​E//​~=~(2,​10~±~0,​01).10<​sup>​10</​sup>​~Pa.+  * Nesprávně zapsaný výsledek měření - výsledek uvádět ​ve tvaru //​E//​~=~2,​10(1)~x~10<​sup>​10</​sup>​~Pa případně, ​ve tvaru //​E//​~=~(2,​10~±~0,​01)~x~10<​sup>​10</​sup>​~Pa.
   * U výsledku chybí rozměr.   * U výsledku chybí rozměr.
-  * Údaje jsou udávány na nesmyslně mnoho desetinných míst - důsledně dodržovat zaokrouhlování výsledků na číslici téhož řádu jako chybu. Jindy naopak příliš zaokrouhleny.+  * Údaje jsou udávány na nesmyslně mnoho desetinných míst - důsledně dodržovat zaokrouhlování výsledků na číslici téhož řádu jako chybu. Jindy jsou naopak ​výsledky ​příliš zaokrouhleny.
   * Chybí alespoň minimální komentář výsledků měření.   * Chybí alespoň minimální komentář výsledků měření.
   * Nejsou uvedeny dílčí výsledky a detaily výpočtu.   * Nejsou uvedeny dílčí výsledky a detaily výpočtu.
   * Odkazuje se na výsledek lineární regrese, ale není graf a rovnice.   * Odkazuje se na výsledek lineární regrese, ale není graf a rovnice.
-  * Lineární regrese: není zřejmé, zda je proložená obecná ​přímka či procházející počátkem. Uvedena pouze statistická ​chyby (chyba fitu). Jak je do regrese zahrnuta měřených ​chyba veličin?+  * Lineární regrese: není zřejmé, zda je proložena přímka ​obecná ​či procházející počátkem. Uvedena pouze statistická ​chyba (chyba fitu). Jak je do regrese zahrnuta ​chyba měřených veličin?
  
 ==== Tabulky ==== ==== Tabulky ====
Řádek 36: Řádek 39:
   * Chyby naměřených a vypočtených veličin nejsou uvedeny.   * Chyby naměřených a vypočtených veličin nejsou uvedeny.
   * Schází komentář k~výpočtu chyb (není uvedeno, jak byla vypočtena chyba). Nestačí obecný vzorec, nutno zcela konkrétní (především se týká chyby nepřímých měření, nenuťte čtenáře, aby si laskavě zderivoval sám). Odkaz na obecný vzorec v~literatuře nestačí.   * Schází komentář k~výpočtu chyb (není uvedeno, jak byla vypočtena chyba). Nestačí obecný vzorec, nutno zcela konkrétní (především se týká chyby nepřímých měření, nenuťte čtenáře, aby si laskavě zderivoval sám). Odkaz na obecný vzorec v~literatuře nestačí.
-  * Není uvedeno, jaké povahy jsou chyby, k~jaké hladině pravděpodobnosti jsou vztaženy (pravděpodobné,​...).+  * Není uvedeno, jaké povahy jsou chyby, k~jaké hladině pravděpodobnosti jsou vztaženy (pravděpodobné, ​maximální...).
   * Nesprávně počítané chyby.   * Nesprávně počítané chyby.
   * Chybu uvádět na jednu platnou cifru (maximálně na dvě - pokud toto má důvod).   * Chybu uvádět na jednu platnou cifru (maximálně na dvě - pokud toto má důvod).
  
 ==== Grafy ==== ==== Grafy ====
-  * Chybí graf ve vhodném měřítku, výpočet pomocí lineární regrese vždy doplnit grafem.+  * Chybí graf ve vhodném měřítku, výpočet pomocí lineární regrese ​je třeba ​vždy doplnit grafem.
   * Grafy nejsou číslovány,​ chybí název grafu.   * Grafy nejsou číslovány,​ chybí název grafu.
   * Název grafu uvádíme obvykle pod grafem.   * Název grafu uvádíme obvykle pod grafem.
Řádek 51: Řádek 54:
   * V grafech nejsou zaneseny experimentální body.   * V grafech nejsou zaneseny experimentální body.
   * Nejsou vhodnými značkami odlišeny symboly k~sobě patřící či nepatřící.   * Nejsou vhodnými značkami odlišeny symboly k~sobě patřící či nepatřící.
-  * Grafy jsou příliš ​nalé a popis os je malým písmem.+  * Grafy jsou příliš ​malé a popis os je malým písmem.
   * Chybí vhodné vysvětlivky (legenda je nutná, pokud je více závislostí v~jednom grafu).   * Chybí vhodné vysvětlivky (legenda je nutná, pokud je více závislostí v~jednom grafu).
   * Lépe využívejte plochu grafu.   * Lépe využívejte plochu grafu.
chyby.1385132909.txt.gz · Poslední úprava: 22.11.2013 16:08 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.