Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


1.1 Spektrum elektromagnetických vln

Elektromagnetické vlny jsou pozorovány v širokém spektrálním intervalu. Spektrální oblasti elektromagnetických vln jsou znázorněny na obr. 1.1. V každé oblasti mají jisté zvláštní projevy nebo účinky. Optika se zabývá elektromagnetickými vlnami, které jsou viditelné lidským okem (viditelná spektrální oblast), a vlnami z ultrafialové a infračervené spektrální oblasti. Mluví se někdy o optickém záření. Jeho jednotlivé spektrální oblasti jsou uvedeny v tabulce 1.1.

Interval vln. délek

Název oblasti

Zkratka

25 - 200 nm

Vakuová ultrafialová

VUV

200 - 400 nm

Ultrafialová

UV

400 - 700 nm

Viditelná

VIS

700 - 1000 nm

Blízká infračervená

NIR

1 - 3 μm

Infračervená - krátké vlny

SWIR

3 - 5 μm

Infračervená - střední vlny

MWIR

5 - 14 μm

Infračervená - dlouhé vlny

LWIR

14 - 30 μm

Infračervená - velmi dlouhé vlny

VLWIR

30 - 100 μm

Daleká infračervená

FIR

100 - 1000 μm

Submilimetrová

SubMM

Tabulka 1.1 Spektrální oblasti optického záření


Obr. 1.1 Spektrum elektromagnetického záření


Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola