Rozvrh KFPP – LS 2019/2020

(poslední změna: 19. 5. 2020)
Legenda:
3. ročník - bakaláři
1. ročník - magistři ("4. roč.")
2. ročník - magistři ("5. roč.")
PGS
ostatní/neurčeno
 
Dodatky:
Week of Doctoral Students 2020: se bude konat 22. - 24. září 2020
více na www.mff.cuni.cz/wds
NEVF536 – Kurz speciálních experimentálních metod ve fyzice plazmatu a fyzikální chemii (Fárník, Votava) se bude konat ve čtyřech tříhodinových blocích v prvním týdnu letního semestru (17.–18. února 2020, vždy v 9h–12h a 14h–17h v posl. prof. Kunzla (A042).
místnost č. A042 = posluchárna profesora Viléma Kunzla, přízemí
místnost č. A246 = učebna "počítačové fyziky", plotr 2.patro
místnost č. A320 = stará konzultační místnost KFPP, 3. patro


hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
začátek 7:20 8:10 9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:00
Po (A042) (A042) rezerva pro PGS (f-2)
Šafránková (A042)
(A042) Fyz. plazmatu II.
NEVF120
Glosík (A042)
Ú. stat. zprac. dat
NEVF164
Doh. Sant.(A042)
(A042) (A042) (A042) (A042)
(A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) Úvod f. povrchů
NEVF140
Mysliveček (A320)
Sem.FPP
NEVF104$
ŠW(A320)
(A320) Dipl.sem. FPP II.
NEVF154
Šafr.,Wild (A320)
(A320) (A320)
Plazma v kosmu
NEVF145
Ně/Ně (A246)
Model. ve fyz. pl.
NEVF137
Hra., Rou. (A246)
Út (A042) (A042) Elekron. difrakce
NEVF136
Mašek (A042)
Elekron. spektr.
NEVF113
Johánek (A042)
(A042) (A042) (A042) Seminář sk. Nanomateriálů
(A042)
(A042) (A042) (A042) (A042)
(A320) (A320) (A320) F.met.tech.nanostr.
NEVF533
Sobotík (A320)
(A320) (A320) Vakuová technika
NEVF105
Gronych (A320)
(A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320)
Mod. poč. fyz. II
NEVF161
Roučka, Kocán (pracovna)
V. p. fyz. chem.
NEVF130
Glosík (pracovna)
St (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) Seminář KFPP
(A 042)
Z. elektroniky
NEVF101
Tichý (A042)
(A042) (A042) (A042)
(A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) C++ pro fyziky
NEVF107
Kudrna (A320)
(A320) (A320) (A320)
Experimentální metody FPP II.
NEVF132
Pavlů (laboratoře KFPP)
Met. FP a TV I
NEVF515
Mysliveček (A246)
El. proc. a r. v pl.
NEVF149
Glosík (pracovna)
Čt (A042) (A042) Zákl. fyz. pevných látek
NEVF158   př. + cvič.
Holý (A042)
(A042) (A042) Met. fyz. pl.
NEVF100
Tichý, Glos. (A042)
(A042) (A042) (A042) (A042) (A042)
(A320) (A320) Kybernet. exp. I.
NEVF127
Přech (A320)
Adsorpce na PL
NEVF134
Matolínová (A320)
Dipl.s.IV
NEVF153
Mat(A320)
(A320) Aplikovaná elektronika
NEVF116+
Přech, Plašil (A320)
(A320) (A320) (A320) (A320)
(A042) (A042) rezerva pro PGS (f-5)
Ošťádal (A042)
(A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042) (A042)
(A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320) (A320)

$
NEVF104 - Seminář FPP se koná až od 24. 2. 2019.
+
NEVF116 - Aplikovaná elektronika: přednáška se bude nepravidelně střídat s cvičením (bude upřesněno průběžně)