Experimentální metody FPP II. (NEVF132)

Rozvrh (letní semestr 2019/2020)

Seznam úloh (vedoucí):
1. Elektronová spektroskopie (Nehasil)
2. Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu (Hrachová) — zadání (pdf)
3. Mikrovlnná měření parametrů plazmatu (Tichý) — zadání (zde) + studijní materiály (www)
4. Absorpční laserová spektroskopie (Dohnal) — zadání + studijní materiály (zip)
5. Studium struktur v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM) (Khalakhan)
6. Tenké vrstvy — elektronová difrakce (Mašek) — zadání + studijní materiály + návod (zip)
       [měřený materiál 2016: Podložka oxid ceru s povrchovou rovinou (111) CeO2(111), Kovový depozit - Pd]
7. Skenovací tunelový mikroskop (Kocán) — zadání + studijní materiály (zip)
8. Rentgenová difrakce (Kužel, e-mail kuzel@karlov.mff.cuni.cz) — zadání + studijní materiály (www)
9. Aplikace FTIR spektroskopie ve fyzice povrchů (Johánek) — zadání + studijní materiály (zip)
10. Rozptyl pomalých elektronů na monokrystalických površích kovu (Mysliveček) — zadání + studijní materiály (zip)

Průběžný přehled známek:

Rozvrh praktika:

  ABCX
středa 19. února úmluva
středa 26. února 1* 9* 5* 6*
středa 4. března 9 1* 4* 
středa 11. března     9* 
zbytek distančně

Distanční praktika:

2. dubna — úl. č. 6 zadání skupinám B, C (termín odevzdání cca 16. dubna)
3. dubna — úl. č. 9 zadání skupinám A, X (termín odevzdání cca 17. dubna)

8. dubna — úl. č. 3 zadání skupinám A a C (termín odevzdání cca 22. dubna)
8. dubna — úl. č. 4 zadání skupině B (termín odevzdání cca 22. dubna)
8. dubna — úl. č. 7 zadání skupině X (termín odevzdání cca 22. dubna)

15. dubna — úl. č. 2 zadání skupinám A, B a X (termín odevzdání cca 29. dubna)
22. dubna — úl. č. 10 zadání skupině A (termín odevzdání cca 6. května)

29. dubna — úl. č. 10 zadání p. Slezákovi (termín odevzdání cca 20. května)
29. dubna — úl. č. 4 zadání sl. Kassayové (termín odevzdání cca 20. května)

Rozdělení studentů do skupin:
A: Kočiščák, Maruška (vypracovávají protokoly z úloh: 1, 2, 3, 6, 7, 10)
B: Dinhová, Hrbek (vypracovávají protokoly z úloh: 1, 2, 4, 6, 8, 9)
C: Krutel, Vanko (vypracovávají protokoly z úloh: 3, 4, 5, 6, 8, 9)
X: Kassayová, Slezák (vypracovávají protokoly z úloh: 2, 6, 7, 9, 10/4)

Upozornění:
Některé úlohy mají zadání a potřebnou literaturu v elektronické podobě, u ostatních (kterým chybí jedno či druhé) jsou posluchači povinni si nejpozději jeden týden před měřením úlohy vyzvednout u vedoucího úlohy pokyny k měření a literaturu. Referáty se vypracovávají z 5 vylosovaných úloh a je třeba je odevzdat nejpozději do dvou týdnů po naměření úlohy (zpravidla elektronicky na jiri.pavlu@mff.cuni.cz).
Za absolvování se uděluje klasifikovaný zápočet. Podmínkou pro jeho získání je absolvování všech úloh a odevzdání pěti referátů, obojí s hodnocením alespoň dobře, tj. výsledná známka je průměrem patnácti (5 protokolů + 10 praktik) získaných známek.