Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Supervised and Currently Offered Student Projects

More about this member of the Department...

Academic year 2002/2003

Studentský projekt Vlny hvizdového módu ve vnějších oblastech magnetosféry Země
Student: Eva Macúšová a Katarína Gereová - 2.roč.
Supervisor: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský projekt Studium šíření rovníkového šumu z dat družic Cluster
Student: František Němec - 2.roč.
Supervisor: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2003/2004

Studentský projekt Popularizační www stránky o magnetosféře Země a slunečním větru.
Student: Vačkářová Lenka, Vernerová Ivana - 3.roč. učitelství M-F
Supervisor: RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Studentský projekt Studium vlnových jevů na nízkých frekvencích
Student: František Němec - 3.roč.
Supervisor: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský projekt Studium kvaziperiodických vlnových emisí a vln hvizdového módu v magnetosféře Země.
Student: Katarína Gereová a Eva Macúšová - 3.roč.
Supervisor: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2004/2005

Studentský projekt Detekce hvizdů magnetickými anténami
Student: David Vrba, Peter Pira, 2.ročník
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Consultant: Ing. J.Chum, Ph.D., ÚFA AV ČR

Studentský projekt Studium vln typu „lví řev“ mezi magnetopauzou Země a rázovou vlnou
Student: Vratislav Krupař, Alexander Pitňa, 2. ročník
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2005/2006

Studentský projekt Detection of whistler-mode waves using magnetic antennas
Student: Vlastimil Kůs, Petra Suková, Martin Rybář, 2. ročník
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Consultant: Ing. J.Chum, Ph.D., ÚFA AV ČR

Studentský projekt Analysis of Jovian S-burst radio emissions
Student: Alexander Tomori
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský projekt Webové rozhraní pro náhled na data z družic Cluster
Student: David Píša, Marek Radecki, 2.ročník
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2006/2007

Studentský projekt Determination of time of arrival of whistlers on a spacecraft
Student: Jiří Fišer, 2. ročník
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Consultant: Ing. Jaroslav Chum, PhD., ÚFA AV ČR

Academic year 2007/2008

Studentský projekt Investigation of auroral hiss
Student: Tereza Brunátová, Jiří Matoušek, 2. ročník
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2008/2009

Studentský projekt Analýza emisí typu chorus z dat družic Cluster a DEMETER
Student: Martin Formánek
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2014/2015

Studentský fakultní grant MFF - podzim Analýza aurorálního sykotu
Student: Basler Ondřej
Supervisor: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Academic year 2017/2018

Studentský fakultní grant MFF - podzim Simulace elektromagnetických vln v magnetosféře Jupiteru
Student: Martin Zika
Supervisor: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Consultant: Bc. Miroslav Hanzelka

Academic year 2021/2022

Studentský fakultní grant MFF - jaro Modelování spektrálních matic a testování palubního software přístroje RPWI na misi JUICE
Student: Marco Souza de Joode
Supervisor: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský fakultní grant MFF - jaro Studium rádiových emisí typu III pozorovaných ve slunečním větru družicí Solar Orbiter
Student: Tomáš Formánek
Supervisor: RNDr. David Píša, Ph.D., Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.