Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Supervised and Currently Offered Student Projects

More about this member of the Department...

Academic year 2013/2014

Letní projekt KFPP Raytraycing elektromagnetických vln ve vnitřní magnetosféře Země
Student: Hanzelka Miroslav
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Iontové cyklotronové vlny pozorované družicemi Cluster
Student: Haman Pavel
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Academic year 2014/2015

Studentský fakultní grant MFF - podzim Raytracing nízkofrekvenčních vln ve vnitřní magnetosféře Země
Student: Hanzelka Miroslav
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Parametry ovlivňující polohu zemské magnetopauzy
Student: Machková Anna
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Elektromagnetické iontové cyklotronové vlny pozorované družicemi Cluster
Student: Haman Pavel
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Zvláštní vlnové události pozorované družicí DEMETER
Student: Čížek Kryštof
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.
Consultant: Jan Záhlava

Academic year 2015/2016

Studentský fakultní grant MFF - podzim Studium zvláštních vlnových událostí pozorovaných družicí DEMETER
Student: Čížek Kryštof
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Ionosféra Marsu: možný vliv slunečního cyklu
Student: Daniel Dupkala
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.
Consultant: Jan Záhlava

Letní projekt KFPP Vliv zemětřesení na intenzitu signálů z pozemních vysílačů
Student: Marek Liška
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.
Consultant: Jan Záhlava

Academic year 2016/2017

Letní projekt KFPP Vlnová aktivita v blízkosti Marsu
Student: Pavel Press
Supervisor: RNDr. František Němec, Ph.D.

Academic year 2017/2018

Letní projekt KFPP Signály vojenských vysílačů pozorované družicí
Student: Nicol Tomková
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Consultant: Mgr. Jan Záhlava

Letní projekt KFPP Jak moc svítí Slunce na (ionosféru) Marsu?
Student: Denis Pitoňák
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Academic year 2018/2019

Studentský fakultní grant MFF - podzim Studium ionosféry Marsu s využitím dat družic Mars Express a MAVEN
Student: Pitoňák Denis
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Signály z vojenských vysílačů pozorované družicí
Student: Jan Pekař
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Magnetické pole v okolí Země: víc než dipól
Student: Marie Kotková
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Jsou na Marsu blesky?
Student: Klára Ševčíková
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Interakce Marsu se slunečním větrem
Student: Václav Linzmayer
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Academic year 2019/2020

Studentský fakultní grant MFF - podzim Signály nízkofrekvenčních vysílačů pozorované družicí DEMETER
Student: Jan Pekař
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Magnetická pole v okolí Země a Marsu
Student: Marie Kotková
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Interakce slunečního větru s Marsem
Student: Václav Linzmayer
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Koncentrace plazmatu ve vnitřní magnetosféře
Supervisor: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.