Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Supervised and Currently Offered Student Projects

More about this member of the Department...

Academic year 2003/2004

Studentský projekt Popularizační www stránky o magnetosféře Země a slunečním větru.
Student: Vačkářová Lenka, Vernerová Ivana - 3.roč. učitelství M-F
Supervisor: RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Academic year 2019/2020

Letní projekt KFPP Optimalizace vyhledávacích tabulek pro spektometr energetických elektronů na družici TARANIS
Supervisor: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.