Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Studenti a témata jejich diplomových prací

Katedra zajišťuje výuku oboru magisterského studia Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí. Tento obor je rozdělen do dvou studijních směrů:

Fyzika povrchů a plazmatu (Mgr.)

Stefania-Marimar Dumitru - první ročník
Téma práce: Experimentální studium reakcí astrofyzikálně významných iontů
Vedoucí: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Bc. Jaroslav Herman - první ročník
Téma práce: Studium tenkovrstvých katalyzátorů pro reakci vzniku vodíku v elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou
Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Bc. Martin Janata - první ročník
Téma práce: Operando studium povrchové chemie při detekci ethanolu plynovým senzorem na bázi 1D nanostrukturovaných oxidů kovů
Vedoucí: Michael Vorochta, Ph.D.
Bc. Jan Kučera - první ročník
Téma práce: Studium bimetalických katalyzátorů v oxidačních a redukčních prostředích
Vedoucí: Doc. Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Konzultant: Michael Vorochta, Ph.D.
Bc. Martin Ormoš - první ročník
Téma práce: Studium povrchu Ni(111) pomocí skenovací tunelové mikroskopie za zvýšeného tlaku
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Bc. František Pchálek - první ročník
Téma práce: Vliv redoxního prostředí na růst a stabilitu tenkých vrstev oxidu železa na povrchu oxidu ceru
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Bc. Matěj Havelka - druhý ročník
Téma práce: Faradayův válec jako detektor slunečního větru
Vedoucí: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Bc. Ivan Hudák - druhý ročník
Téma práce: Optická detekce pohybu částic v laserem chlazeném plazmatu
Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Bc. Kateřina Rosická - druhý ročník
Téma práce: Rychlé hvizdy pocházející z elektrických výbojů v atmosféře Jupiteru
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.