Michael Vorochta, Ph.D.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Operando studium povrchové chemie při detekci ethanolu plynovým senzorem na bázi 1D nanostrukturovaných oxidů kovů
Student: Janata Martin
Vedoucí: Michael Vorochta, Ph.D.