RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2016

Výpočet energie nabitých a neutrálních částic v aktivním a dohasínajícím výboji
PDF@repoUK (#158340)
Student: Munzar Marek
Vedoucí: Mgr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Analýza sondové charakteristiky s využitím neuronových sítí
PDF@repoUK (#171664)
Student: Rafaj Filip
Vedoucí: Mgr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.

Rok obhajoby 2017

Přesný výpočet elektrického pole radiofrekvenční iontové pasti metodou hraničních prvků
Student: Vavřička Radek
Vedoucí: Mgr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

Rok obhajoby 2018

Aplikace metody hraničních prvků při výpočtu elektrického pole radiofrekvenční iontové pasti
PDF@repoUK (#196970)
Student: Vavřička Radek
Vedoucí: Mgr. Štěpán Roučka, Ph.D.