Doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

docent (fyzika plazmatu a modelování)

Kontaktní údaje

Výuka

Věda

Odkazy