Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2007

Měření parametrů nízkoteplotního plazmatu
PDF@repoUK (#45394)
Student: Petr Dohnal
Vedoucí: Mgr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Rok obhajoby 2008

Elektronová past - pohyb nabitých částic elektrickém a magnetickém poli
PDF@repoUK (#47748)
Student: Jakub Enžl
Vedoucí: Mgr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Studium reakcí molekulárních iontů v nízkoteplotním plazmatu
PDF@repoUK (#47474)
Student: Peter Rubovič
Vedoucí: Mgr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Rok obhajoby 2011

Laserová absorpční spektroskopie
PDF@repoUK (#91871)
Student: Vyhlídka Štěpán
Vedoucí: Mgr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Rok obhajoby 2013

Produkce chladných iontů
PDF@repoUK (#111336)
Student: Tran Thuy Dung
Vedoucí: RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Zkoumání reakcí jednoduchých iontů v nízkoteplotním plazmatu
PDF@repoUK (#126776)
Student: Kálosi Ábel
Vedoucí: RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

Rok obhajoby 2019

Analýza a detekce iontů s vysokou účinností
PDF@repoUK (#111335)
Student: Vanko Erik
Vedoucí: RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Štěpán Roučka, Ph.D.