Aktuality
Lidé
Věda
Zdroje dat

Výuka
Ze života skupiny
Prezentace a články
Řešené granty
Odkazy
Vzkazovník

STARÉ STRÁNKY


Pages in English


space.physics.matfyz.cz
Katedra
Matfyz

Skupina kosmické fyziky

Výuka v oboru

Tady bude: doprovodný text
Vyučované předměty:
Předměty vyučované jinde:
Vypsané práce:
Volné bakalářské práce:
  Volné diplomové práce:
   Volné postgraduální práce:
   Řešené práce:
   Řešené bakalářské práce:
   • Krikl Tomáš (od 2019): Šíření nízkofrekvenčních elektromagnetických vln pozorovaných družicí DEMETER (Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.)
   • Ševčíková Klára (od 2019): Vlnové jevy v okolí Marsu pozorované družicí MAVEN (Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.)
   • Mokrý Adrián (od 2019): Vliv geomagnetické aktivity na polohu magnetopauzy (Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.)
   Řešené diplomové práce:
   Řešené postgraduální práce:
   Obhájené práce:
   Obhájené bakalářské práce:
   • Kočiščák Samuel (obhájeno 2019): Návrh detektoru UV záření pro aplikaci na družici ve slunečním větru (Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.)
   • Mgr. Marie Turčičová (obhájeno 2018): Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu (Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.)
   • Machková Anna (obhájeno 2018): Empirické modelování polohy zemské magnetopauzy (RNDr. František Němec, Ph.D.)
   • Guth Jarkovský Jiří (obhájeno 2017): Šíření radiových vln velmi nízkých frekvencí ve vlnovodu Země–ionosféra (Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Podgorný Jakub (obhájeno 2017): Možné přírodní emise detekované družicí Mars Express (RNDr. František Němec, Ph.D.)
   • Hanzelka Miroslav (obhájeno 2016): Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země (Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Kolínská Andrea (obhájeno 2016): Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji (Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Ďurovcová Tereza (obhájeno 2015): Návrh detektoru pro měření parametrů plazmového prostředí v okolí Měsíce (Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.)
   • Bezděková Barbora (obhájeno 2015): Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER (RNDr. František Němec, Ph.D.)
   • Bartoň Petr (obhájeno 2015): Návrh ultrazvukové pasti (RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.)
   • Záhlava Jan (obhájeno 2014): Frekvence útlumu ve výkonových spektrech pozorovaných družicí DEMETER (RNDr. František Němec, Ph.D.)
   • Cagaš Petr (obhájeno 2013): Variace obsahu helia ve slunečním větru (Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.)
   • Kripner Lukáš (obhájeno 2013): MHD nestability plazmatu pozorované ve výbojích tokamaku COMPASS (Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.)
   • Marek Nečada (obhájeno 2012): Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Radim Pechal (obhájeno 2011): Analýza vícerozměrných měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země (Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.)
   • Libor Nouzák (obhájeno 2010): Systém stabilizace proudu zdrojů částic (RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.)
   • Jiří Fišer (obhájeno 2009): Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do ionosféry (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Jana Ringelová (Matějová) (obhájeno 2007): Procesorový systém pro řízení experimentu pro studium nabíjecích procesů (Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.)
   • David Píša (obhájeno 2007): Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Vratislav Krupař (obhájeno 2007): Analýza emisí typu "lví řev" měřených na umělých družicích (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Alexander Tomori (obhájeno 2007): Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Zuzana Hrbáčková (obhájeno 2007): Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Pavel Paloncý (obhájeno 2007): Analýza světelných efektů v ionosféře (Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.)
   • Miroslav Černý (obhájeno 2006): Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu (Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
   • Jakub Vaverka (obhájeno 2006): Detekce polohy prachového zrna levitujícího v iontové pasti (Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.)
   • Marek Vyšinka (obhájeno 2006): Stabilizace emisního proudu iontového a elektronového děla (Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.)
   Obhájené diplomové práce:
   Obhájené postgraduální práce: