ČSSVK2023  Praha, 14.–15. 9. 2023

Výsledky hodnocení prací

Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárních systémů

1. Sára Belejová (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Štúdium bunkových proteínových interakcií pomocou pokročilých metód fluorescenčnej mikroskopie

2. Benedek Bukor (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Second order kinetic term effective actions for matrix model description of fuzzy field theories

3. Veronika Benková (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov

Částicová a jaderná fyzika

1. Josef Novák (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta) — Modifikace vlastností polymerů a grafen oxidu iontovými svazky pro senzorické a fotokatalytické aplikace

2. Samuel Jankovych (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Tagovanie kvarkových a gluónových jetov

3. Michal Vranovský (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) — Measurement of central production of particles K0S and Lambda0 in Double Pomeron Exchange at STAR

Fyzika kondenzovaných látek

1. Ondřej Dušek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Analýza magnetických skyrmionů pomocí metod strojového učení

2. Marek Gocník (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Vplyv priestorovej heterogenity na mechanické vlastnosti supermriežok a multivrstvových povlakov

3. Iva Hlobílková (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická) — Development of terahertz time-domain spectrometer based on nonlinear plasma generation

Fyzika Země a Vesmíru

1. Dominika Hájková (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Type of the scheme and tuning dependence of the parameterized orographic gravity wave drag distribution in global climate models

2. Jan Peiker (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Validace výstupů z atmosférických modelů WRF-Chem a CAMx se zaměřením na troposférický ozon

3. Mária Paprskárová (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Fragmentation of fireballs

Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

1. Lívia Sobinovská (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Vzdelávacia hra Fyzikálny brainbox

2. Jakub Toběrný (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická) — Laser lithography – exposure of structures and modelling of Gaussian beam

3. Václav Kohout (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Demonstrační souprava pro výuku elektrických obvodů

Fotografie z konference

Širší výběr fotografií je k dispozici zde