ČSSVK2023  Praha, 14.–15. 9. 2023

13. Česko—Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

13. Česko—Slovenská studentská vědecká konference (ČSSVK2023) ve fyzice je určena pro bakalářské a magisterské studenty fyziky. Jejich příspěvky budou posouzeny odbornou porotou a nejlepší práce odměněny.

Konference se bude konat ve dnech 14.–15. 9. 2023 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v kampusu Troja v Praze.

Uzávěrka podání přihlášek je prodloužena do 18. 8. 2023 s tím, že již není zaručeno hrazené ubytování pro další účastníky. Několik míst k ubytování je ještě k dispozici.
Soutěžní práce musí být zaslány nejpozději 7. 9. 2023.
Hlavním soutěžním dnem bude pátek 15. 9. 2023.

V případě zájmu a včasném přihlášení pořadatel zajistí účastníkům bezplatné ubytování na vysokoškolských kolejích v blízkosti kampusu Troja na noc z 14. na 15. 9. Přihlašování bude otevřeno v červnu.

Konference bude probíhat v následujících odborných sekcích:

Zřízení odborné sekce ČSSVK2023 je možné pouze v případě přihlášení minimálně pěti příspěvků v dané sekci. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit počet odborných sekcí.

Statut konference s podrobnými informacemi je v přiloženém dokumentu.

Na konferenci je možné se registrovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře

Adresa pro nahrávání soutěžních prací byla zaslána přihlášeným účastníkům e-mailem.

Konference se koná s podporou:

Místo konání

Konference se koná v areálu MFF UK v Troji v objektu poslucháren T, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8. Ubytování je k dispozici na koleji 17. listopadu, Pátkova 3, 180 00 Praha 8.

Kontakt

Veškeré dotazy ohledně soutěže a průběhu konference zasílejte na adresu CSSVK2023@mff.cuni.cz.