Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:v306

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:v306 [ 1.03.2021 13:41]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:v306 [ 2.03.2021 11:33] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== (V6) Vzdálený experiment: Studium ohybových jevů v laserovém svazku ====== ====== (V6) Vzdálený experiment: Studium ohybových jevů v laserovém svazku ======
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} ​(obecnější(stejný pro úlohy 3 a 6)+{{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6)
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
Řádek 9: Řádek 8:
   - Seznamte se se vzdáleným experimentem „Ohyb elektromagnetického záření“ na https://​www.ises.info/​index.php/​cs/​laboratory/​experiment/​difraction-on-microobjects ​ a naučte se jej ovládat.   - Seznamte se se vzdáleným experimentem „Ohyb elektromagnetického záření“ na https://​www.ises.info/​index.php/​cs/​laboratory/​experiment/​difraction-on-microobjects ​ a naučte se jej ovládat.
   - S pomocí Návodu k experimentu,​ fotografií v Experimentálním uspořádání a pohledu kamerou na stránkách s experimentem do referátu sami nakreslete schematické uspořádání aparatury. Obrázek nesmí být převzatý. ​   - S pomocí Návodu k experimentu,​ fotografií v Experimentálním uspořádání a pohledu kamerou na stránkách s experimentem do referátu sami nakreslete schematické uspořádání aparatury. Obrázek nesmí být převzatý. ​
-  - Pomocí aparatury proměřte průběh rozložení intenzity světla ve vzdálenosti a = (2152 ± 1) mm od štěrbiny. Měření proveďte pro oba zdroje světla (červený laser s vlnovou délkou (632 ± 10) nm a zelený laser s vlnovou délkou (532 ± 10) nm) a pro obě velikosti štěrbiny ​d1 d2+  - Pomocí aparatury proměřte průběh rozložení intenzity světla ve vzdálenosti ​//a// = (2152 ± 1) mm od štěrbiny. Měření proveďte pro oba zdroje světla (červený laser s vlnovou délkou (632 ± 10) nm a zelený laser s vlnovou délkou (532 ± 10) nm) a pro obě velikosti štěrbiny ​//​d<​sub>​1</​sub>// ​//​d<​sub>​2</​sub>//​
-  - Určete velikost obou štěrbin ​d1 d2 minimálně jedním z následujících dvou způsobů:+  - Určete velikost obou štěrbin ​//​d<​sub>​1</​sub>// ​//​d<​sub>​2</​sub>// ​minimálně jedním z následujících dvou způsobů:
         - vyhodnocením minim i maxim naměřených průběhů intenzity světla,         - vyhodnocením minim i maxim naměřených průběhů intenzity světla,
         - fitováním naměřených průběhů intenzity světla teoretickým vztahem.         - fitováním naměřených průběhů intenzity světla teoretickým vztahem.
   - Stanovte chybu určení velikosti štěrbiny, diskutujte přesnost různých způsobů vyhodnocování difrakčních obrazců.   - Stanovte chybu určení velikosti štěrbiny, diskutujte přesnost různých způsobů vyhodnocování difrakčních obrazců.
 +  - Uveďte krátkou diskuzi, ohodnocení,​ oznámkování aj. na téma vzdálené laboratoře jako doplňková,​ alternativní možnost v distanční,​ resp. i v prezenční výuce. Jaký je Váš názor na laboratoř, kde základní úloha běží prezenčně a po praktiku její další verze on-line přes Internet pro možnost doplnění, doměření aj.? (tzv. hands-on-remote experiment).
  
-K~referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce. 
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
Řádek 22: Řádek 21:
 podmínky pro polohy maxim a~minim, intenzita Fraunhoferova ohybu  podmínky pro polohy maxim a~minim, intenzita Fraunhoferova ohybu 
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306.pdf|Pokyny ​k měření}}** ​(stejné jako pro prezenční verzi úlohy)+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_V306.pdf|Studijní text a pokyny ​k měření ​pro vzdálený experiment}}**
    
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306_2.pdf|Návod k programu}}** 
- 
-**{{:​zadani:​foto:​foto_D306.pdf|Fotodokumentace k úloze}}** 
- 
zadani/v306.1614602506.txt.gz · Poslední úprava: 1.03.2021 13:41 autor: Kudrnová Hana Mgr.