Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d323

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:u_d323 [ 4.02.2021 10:41]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:u_d323 [18.02.2021 14:38]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== (D23) Studium polarizace světla ====== ====== (D23) Studium polarizace světla ======
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_323.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 11, 12 a 23)+{{:​zadani:​texty:​txt_u323.pdf|Studijní text}}
  
  
Řádek 10: Řádek 10:
   - Ověřte platnost Malusova zákona. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.   - Ověřte platnost Malusova zákona. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
   - Proměřte závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru,​ který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory. ​ Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.   - Proměřte závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru,​ který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory. ​ Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
-  - Proměřte kruhově a elipticky polarizované světlo. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu. 
   - Pozorujte, popište a vysvětlete jeden z následujících efektů:   - Pozorujte, popište a vysvětlete jeden z následujících efektů:
      ​- ​ barevné efekty v polarizovaném světle,      ​- ​ barevné efekty v polarizovaném světle,
Řádek 21: Řádek 20:
 Malusův zákon, získání polarizovaného světla Malusův zákon, získání polarizovaného světla
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_323.pdf|Pokyny k měření}}** ​+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_323.pdf|Pokyny k měření}}** ​(stejné jako pro prezenční verzi úlohy) ​
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​foto_D323.pdf|Fotodokumentace k úloze}}** **{{:​zadani:​pokyny:​foto_D323.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
  
  
zadani/u_d323.txt · Poslední úprava: 26.02.2021 10:42 autor: Kudrnová Hana Mgr.