Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d309

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_d309 [29.01.2021 15:41]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:u_d309 [26.02.2021 10:41] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
  
  
-====== (D9) Měření indexu lomu dvouhranolovým a polokulovým refraktometrem ======+====== (D9) Měření indexu lomu polokulovým refraktometrem ======
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte ​index lomu a~střední disperzi přiložené kapaliny v~závislosti na koncentraci (stačí 5 různých koncentrací). +  - Změřte ​indexy ​lomu tří vzorků: 
-  Změřte indexy ​lomu tří optických skel. +      simax nebo pyrex 
-  - Změřte  ​index lomu  řádného ​paprsku ​index lomu  ​mimořádného paprsku ​přiloženého dvojlomného materiálu v~závislosti na směru šíření světla. +      - vzorek s~daným indexem ​lomu 
-  - Z měření v bodu 3. stanovte, zda jde o~kladný čzáporný jednoosý krystal. +      - jeden z~očíslovaných kvádrů 
-  - U~všech naměřených hodnot indexu lomu /​*a~střední disperze*/ určete chybu nepřímého měření+  - Změřte ​index  lomu řádného a~mimořádného paprsku, vzniklých ve vzorku křemene. ​    Naměřené závislosti zpracujte grafickyVyneste ​řádný ​i~mimořádný paprsek do jednoho ​                grafu.
  
  
Řádek 26: Řádek 26:
 princip refraktometrů ​ princip refraktometrů ​
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_309.pdf|Pokyny k měření}}** ​+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_u309.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​novex disperze.pdf|Tabulka pro výpočet disperze - Novex refraktometr}}**  +**{{:​zadani:​foto:​foto_D309.pdf|Fotodokumentace k úloze}}** ​(čtěte jen 2. stranu dokumentu)
- +
-**{{:​zadani:​pokyny:​foto_D309.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**+
  
zadani/u_d309.1611931281.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2021 15:41 autor: Kudrnová Hana Mgr.