Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d306

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_d306 [28.01.2021 13:37]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:u_d306 [ 1.03.2021 21:04]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 10: Řádek 10:
   - Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace. ​   - Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace. ​
   - Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků. ​   - Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků. ​
-  - Výsledky měření v~úkolech č.1, č.2 a~č.srovnejte a~diskutujte,​ v~kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.+  - Výsledky měření v~úkolech č.1 a~č.srovnejte a~diskutujte,​ v~kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.
  
  
Řádek 20: Řádek 20:
 podmínky pro polohy maxim a~minim, intenzita Fraunhoferova ohybu  podmínky pro polohy maxim a~minim, intenzita Fraunhoferova ohybu 
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306.pdf|Pokyny k měření}}** +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306.pdf|Pokyny k měření}}** ​(stejné jako pro prezenční verzi úlohy) 
- + 
 +/* 
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306_2.pdf|Návod k programu}}** **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306_2.pdf|Návod k programu}}**
 +*/
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​foto_D306.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**+**{{:​zadani:​foto:​foto_D306.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
  
  
zadani/u_d306.txt · Poslední úprava: 1.03.2021 21:04 autor: Kudrnová Hana Mgr.