Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d303

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_d303 [28.01.2021 12:11]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:u_d303 [25.08.2022 12:38] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (3) Mřížkový spektrometr ======+====== (D3) Mřížkový spektrometr ======
  
  
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla pomocí bočního osvětlení nitkového kříže (rovina optické mřížky je kolmá k~ose kolimátoru). 
   - Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užijte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu. ​   - Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užijte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu. ​
   - Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte. ​   - Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte. ​
   - Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. ​   - Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. ​
   - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. ​   - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. ​
-{{  img_3171.jpg?​150}}+
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
Řádek 24: Řádek 23:
  
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_303.pdf|Pokyny k měření}}**+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_303.pdf|Pokyny k měření}}** (stejné jako pro prezenční verzi úlohy) 
 + 
 +**{{:​zadani:​foto:​foto_D303.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
  
  
  
zadani/u_d303.1611832278.txt.gz · Poslední úprava: 28.01.2021 12:11 autor: Kudrnová Hana Mgr.