Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_a09

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_a09 [11.11.2013 16:27]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:u_a09 [27.05.2019 13:56]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-====== (A9) Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty======+====== (A9) Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty ======
  
 {{:​zadani:​texty:​txt_ua09.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_ua09.pdf|Studijní text}}
Řádek 13: Řádek 13:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte voltampérové ​charkteristiky ​fotonek GKE, GKV.+  - Změřte voltampérové ​charakteristiky ​fotonek GKE, GKV.
   - Rozborem charakteristik zjistěte, která z~nich je vakuová a~která je plynem plněná.   - Rozborem charakteristik zjistěte, která z~nich je vakuová a~která je plynem plněná.
   - Změřte VA charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí.   - Změřte VA charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí.
zadani/u_a09.txt · Poslední úprava: 27.05.2019 13:56 autor: Kudrnová Hana Mgr.