Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_350

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_350 [20.09.2013 10:36]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:u_350 [20.09.2013 11:00] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ====== (50) Pokus ====== ====== (50) Pokus ======
- 
-{{:​zadani:​texty:​txt_302.pdf|Studijní text}} 
- 
-{{ img_3204.jpg?​150}} 
- 
-===== Pracovní úkol ===== 
- 
-  - Změřte ohniskovou vzdálenost ploskovypuklé čočky jednak Besselovou metodou, ​ jednak metodou dvojího zvětšení. 
-  - Odhadněte systematickou chybu, které se dopouštíme při měření ohniskové vzdálenosti ​ Besselovou metodou a~metodou dvojího zvětšení. Předpokládejte,​ že vzdálenost hlavních ​ rovin je 4~mm. 
-  - Diskutujte, která z~uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti je v~uvedeném uspořádání přesnější. 
-  - Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v~obou polohách čočky vůči ​  ​dopadajícímu záření pro dvě vzdálenosti předmětu a<​sub>​1</​sub>​~=~30~cm,​ a<​sub>​2</​sub>​~=~60~cm. Získané ​    ​výsledky zpracujte do jednoho grafu a~porovnejte. 
- 
- 
-===== Základní vztahy a klíčová slova ===== 
- 
-  * zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, ​ 
-  * předmětová,​ obrazová vzdálenost,​ zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, ​ 
-  * tenká a~tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky [1],[4],[6] 
- 
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_302.pdf|Pokyny k měření}}** ​ 
- 
-/* 
- 
-===== Pokyny k měření ===== 
- 
-Na optické lavici srovnejte výšku potřebných optických elementů tak, aby paprsek ​ 
-soustavou procházel vodorovně a zároveň středy optických elementů. Na optické ​ 
-lavici změřte postupně prac. úkol 1) a 4), pak pomocí goniometru proměřte úkol 2) a 5). 
-**P~o~d~r~o~b~n~ě~j~š~í~ p~o~k~y~n~y~** k jednotlivým úkolům v lit. [1]. 
-Čočky před měřením vyleštěte přiloženou kůží. Nečistoty na čočkách omezí jas obrazu. 
- 
-Podrobý postup měření v literatuře [1]. 
- 
- 
-===== Opravy v textu =====** 
- 
-str. 122: řádka č. 1 pracovního bodu 1): "... v kapitole 2, části 2.5.7. Při ..." 
- 
-str. 123: řádka č. 1: "... v kap. 2, části 2.5.5. Aplikace na plankonvexní čočku je  
-        obsažena v kap. 2, části 2.5.5, kde..."​ 
- 
-*/ 
- 
- 
- 
- 
- 
  
zadani/u_350.1379666192.txt.gz · Poslední úprava: 20.09.2013 10:36 autor: Kudrnová Hana Mgr.