Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_311

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_311 [12.01.2015 14:29]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:u_311 [10.03.2022 15:50] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku vzorku sacharidu. ​Pro jednu zvolenou koncentraci proveďte 5 měření úhlu stočení polarizační roviny. Jednu vámi vybranou nenulovou koncentraci vzorku namíchejte třikrát a změřte úhel stočení polarizační roviny. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci. Do grafu vyneste také odhad chyby úhlu stočení ​polarizační roviny a koncentrace. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku. ​+  - Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku vzorku sacharidu. ​Do grafu vyneste ​závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci ​včetně odhadnutých chyb měření. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku. ​
  
  
Řádek 22: Řádek 22:
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_u311.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_u311.pdf|Pokyny k měření}}** ​
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_URL_polarizace.pdf|URL vizualizace}}** ​
  
  
zadani/u_311.1421069351.txt.gz · Poslední úprava: 12.01.2015 14:29 autor: Kudrnová Hana Mgr.