Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_311

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_311 [ 2.09.2013 15:12]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:u_311 [10.03.2022 15:50] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (11) Měření stočení polarizační roviny ​polarimetrem ​======+====== (11) Stáčení polarizační roviny ======
  
  ​{{:​zadani:​texty:​txt_u311.pdf|Studijní text}} ​  ​{{:​zadani:​texty:​txt_u311.pdf|Studijní text}} ​
 +
 +{{ img_3154.jpg?​150}}
  
  
-V [1] str.167-168,​ 46-53, 57-65 
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku ​glukozy v rozmezí 0-500 g/lPro jednu zvolenou koncentraci proveďte 5 měření úhlu stočení polarizační roviny. Jednu vámi vybranou nenulovou koncentraci glukozy namíchejte třikrát a změřte úhel stočení polarizační roviny. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci. Do grafu vyneste také odhad chyby úhlu stočení ​polarizační roviny a koncentrace. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku. ​+  - Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku ​vzorku sachariduDo grafu vyneste ​závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci ​včetně odhadnutých chyb měření. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku. ​
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova =====+ 
 +** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 elektromagnetický popis světelné vlny  (amplituda, vlnová délka, frekvence, vlnočet, ​ elektromagnetický popis světelné vlny  (amplituda, vlnová délka, frekvence, vlnočet, ​
 vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla,
-optická aktivita přirozená,​ měrná stáčivost,​ princip polarimetru  ​[1]-[6].+optická aktivita přirozená,​ měrná stáčivost,​ princip polarimetru  ​
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_u311.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_u311.pdf|Pokyny k měření}}** ​
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_URL_polarizace.pdf|URL vizualizace}}** ​
  
  
zadani/u_311.1378127531.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 08:53 (upraveno mimo DokuWiki)