Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_303

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:u_303 [19.03.2020 14:40]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:u_303 [26.03.2020 10:35]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 11: Řádek 11:
 {{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6)  {{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6) 
  
-{{  ​img_3171.jpg?150}}+{{  ​3_Na.jpg?150}}
  
 ===== Pracovní úkol - v rámci distanční výuky od 17. 3. 2020 vynechte úkol č. 1 ===== ===== Pracovní úkol - v rámci distanční výuky od 17. 3. 2020 vynechte úkol č. 1 =====
Řádek 20: Řádek 20:
   - Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. ​   - Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. ​
   - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. ​   - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. ​
 +{{  img_3171.jpg?​150}}
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
zadani/u_303.txt · Poslední úprava: 19.10.2020 16:22 autor: Kudrnová Hana Mgr.