Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:pravidla_ulohy_d

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:pravidla_ulohy_d [ 3.03.2021 12:49]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
zadani:pravidla_ulohy_d [ 3.03.2021 12:53] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 10: Řádek 10:
   * Doporučujeme nahrát soubor s~výpočty (Excel) spolu s~daty, můžeme Vám poradit, kde jste udělali chybu.   * Doporučujeme nahrát soubor s~výpočty (Excel) spolu s~daty, můžeme Vám poradit, kde jste udělali chybu.
   * V~případě jakýchkoli nejasností napište mail některému z~vyučujících,​ který danou úlohu opravuje.   * V~případě jakýchkoli nejasností napište mail některému z~vyučujících,​ který danou úlohu opravuje.
-  ​Body za práci ​v~hodině - 3~body, ​pokud nebude dodržen termín ​odevzdání,​ sníženo na 0.+ 
 + 
 +  ​**Termín odevzdání** pro úlohy zapsané na 7.3.2021 je 21.3.2021. 
 +  * Pokud úlohy odevzdáte ​v~termínu, obdržíte jako **bonus ​3~body ​za měření** (věříme, žtermín ​dodržíte, 3~body budou nastaveny předem)
zadani/pravidla_ulohy_d.1614772143.txt.gz · Poslední úprava: 3.03.2021 12:49 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.