Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:daf306

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:daf306 [15.10.2020 13:51]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:daf306 [ 3.11.2020 09:43] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku ======+====== (D6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku ======
  
 +
 +
 +
 +{{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6)
 +
 +
 +===== Pracovní úkol =====
 +
 +   - Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrbiny a dvojštěrbiny. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
 +  - Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace. ​
 +  - Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků. ​
 +  - Výsledky měření v úkolech č.1 a č.3 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.
 +
 +
 +
 +K~referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.
 +
 +
 +**Základní vztahy a~klíčová slova:**
 +
 +Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině,​ podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306.pdf|Pokyny k měření}}** ​
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_306_2.pdf|Návod k programu}}** ​
  
zadani/daf306.1602762706.txt.gz · Poslední úprava: 15.10.2020 13:51 autor: Kudrnová Hana Mgr.