Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:daf303

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:daf303 [16.10.2020 09:56]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:daf303 [ 2.11.2020 14:39] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== (D3) Mřížkový spektrometr ====== ====== (D3) Mřížkový spektrometr ======
 +
 +
 +{{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6)
 +
 +
 +===== Pracovní úkol =====
 +
 +  - Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užijte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu. ​
 +  - Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte. ​
 +  - Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. ​
 +  - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. ​
 + 
 +
 +
 +
 +**Základní vztahy a~klíčová slova:**
 +
 +rozklad spektra mřížkou, mřížková konstanta, Fraunhoferova difrakce, rozlišovací ​
 +schopnost, úhlová disperze, řád spektra, překryv řádů, mřížková rovnice, atomární spektrum Na a Hg lampy, Gaussův okulár, goniometr
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_303.pdf|Pokyny k měření}}** ​
 +
 +
zadani/daf303.1602834975.txt.gz · Poslední úprava: 16.10.2020 09:56 autor: Kudrnová Hana Mgr.