Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:daf303

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:daf303 [15.10.2020 13:50]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:daf303 [ 2.11.2020 14:39]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== (3) Mřížkový spektrometr ======+====== (D3) Mřížkový spektrometr ====== 
 + 
 + 
 +{{:​zadani:​texty:​txt_303.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 3 a 6) 
 + 
 + 
 +===== Pracovní úkol ===== 
 + 
 +  - Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užijte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu.  
 +  - Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte.  
 +  - Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami.  
 +  - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu.  
 +  
 + 
 + 
 + 
 +**Základní vztahy a~klíčová slova:** 
 + 
 +rozklad spektra mřížkou, mřížková konstanta, Fraunhoferova difrakce, rozlišovací  
 +schopnost, úhlová disperze, řád spektra, překryv řádů, mřížková rovnice, atomární spektrum Na a Hg lampy, Gaussův okulár, goniometr 
 + 
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_303.pdf|Pokyny k měření}}**  
 + 
zadani/daf303.txt · Poslední úprava: 2.11.2020 14:39 autor: Kudrnová Hana Mgr.