Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d309

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:d309 [29.01.2021 12:53]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:d309 [29.01.2021 15:40]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 7: Řádek 7:
 {{:​zadani:​texty:​txt_309.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 9 a 10) {{:​zadani:​texty:​txt_309.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 9 a 10)
    
-/*{{ img_3163.jpg?​150}} */ 
- 
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
- 
  
   - Změřte index lomu a~střední disperzi přiložené kapaliny v~závislosti na koncentraci (stačí 5 různých koncentrací).   - Změřte index lomu a~střední disperzi přiložené kapaliny v~závislosti na koncentraci (stačí 5 různých koncentrací).
Řádek 19: Řádek 16:
   - U~všech naměřených hodnot indexu lomu /​*a~střední disperze*/ určete chybu nepřímého měření. ​   - U~všech naměřených hodnot indexu lomu /​*a~střední disperze*/ určete chybu nepřímého měření. ​
  
- 
-/*//** Poznámka: ** 
-SKRYTÉ: K úloze jsou připraveny další varianty pracovních úkolů ({{:​zadani:​variace úlohy 9.pdf|tři verze}}). ​ 
-K úloze je připravena jiná varianta pracovních úkolů ({{:​zadani:​variace úlohy 9 - verze B.pdf|verze B}}). V~případě zájmu nejprve minimálně týden před zarezervováním úlohy kontaktujte vedoucí praktika a domluvte se na konkrétní náplni měření. Bude-li referát z této rozšířené úlohy ohodnocen 18 – 20 body, bude měření počítáno za dvě úlohy.//*/ 
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
Řádek 37: Řádek 30:
 **{{:​zadani:​pokyny:​novex disperze.pdf|Tabulka pro výpočet disperze - Novex refraktometr}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​novex disperze.pdf|Tabulka pro výpočet disperze - Novex refraktometr}}** ​
  
- +**{{:​zadani:​pokyny:​foto_D309.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
-**{{:​zadani:​pokyny:​Zeiss-Jena disperze.pdf|(Tabulka pro výpočet disperze - Zeiss-Jena refraktometr)}}** +
  
zadani/d309.txt · Poslední úprava: 26.02.2021 10:40 autor: Kudrnová Hana Mgr.