Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d110

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:d110 [17.02.2021 14:23]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:d110 [17.02.2021 14:23]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v~mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z~naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v~tahu //E// materiálu tyče.+
   - Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a~v~oxidu uhličitém pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a~graficky znázorněte.   - Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a~v~oxidu uhličitém pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a~graficky znázorněte.
   - Vypočítejte Poissonovu konstantu //κ// oxidu uhličitého z~naměřené rychlosti zvuku.   - Vypočítejte Poissonovu konstantu //κ// oxidu uhličitého z~naměřené rychlosti zvuku.
zadani/d110.txt · Poslední úprava: 25.02.2021 13:49 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.