Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af320

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af320 [10.09.2015 09:04]
Kudrnová Hana Mgr. [Pracovní úkol]
zadani:af320 [10.09.2015 09:08] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
  
  
-  - Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte. +  -  Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte. 
-  - Sestavte Galileův teleskop. Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, a výsledek porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček. +  -  Sestavte Galileův teleskop. Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, a výsledek porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček. 
-  - Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku interferenčních proužků. +  -  Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku interferenčních proužků. 
-  - Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci při: +  -  Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci při: 
-    - naklánění zrcadla Z4, +     ​ naklánění zrcadla Z4, 
-    - posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem, +     ​ posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem, 
-    - vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a +     ​ vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a 
-    - ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku.+     ​ ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku.
    
  
Řádek 28: Řádek 28:
 interferometru interferometru
  
 +/*
 **[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]** **[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]**
 +*/
  
  
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_320.pdf|Pokyny k měření}}**
  
  
  
zadani/af320.1441868682.txt.gz · Poslední úprava: 10.09.2015 09:04 autor: Kudrnová Hana Mgr.