Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af320

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af320 [15.07.2014 15:18]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af320 [10.09.2015 09:08] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
  
  
-  -  Změřte divergenci laserového svazku. +  -  Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte
-  -  ​Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření svazku sestavte ​Galileův teleskop. ​Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte, kolikrát ​bude laserový svazek ​rozšířen a porovnejte s naměřenou hodnotou+  -  ​Sestavte ​Galileův teleskop. ​Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, ​výsledek ​porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček
-  -  ​Pozorujte ​interferenční proužky při změně polohy zrcadla Z<​sub>​3</​sub>,​ vysvětlete pozorovaný efekt. Do jednoho z interferujících svazků vložte některé z přiložených skelPopište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci.+  -  ​Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku ​interferenčních proužků. 
 +  -  Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci ​při: 
 +     ​- ​ naklánění zrcadla Z4, 
 +     ​- ​ posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem, 
 +     ​- ​ vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a 
 +     ​- ​ ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku. 
 + 
  
  
Řádek 22: Řádek 28:
 interferometru interferometru
  
 +/*
 **[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]** **[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]**
 +*/
  
  
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_320.pdf|Pokyny k měření}}**
  
  
  
zadani/af320.1405430289.txt.gz · Poslední úprava: 15.07.2014 15:18 autor: Kudrnová Hana Mgr.