Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af320

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af320 [ 3.09.2013 15:17]
Drbohlav Tomáš Mgr. [Základní vztahy a klíčová slova]
zadani:af320 [10.09.2015 09:08] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}}+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)
  
  
-  -  Změřte divergenci laserového svazku. +===== Pracovní úkol =====
-  -  Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření svazku sestavte Galileův teleskop. Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte, kolikrát bude laserový svazek rozšířen a porovnejte s naměřenou hodnotou. +
-  -  Pozorujte interferenční proužky při změně polohy zrcadla Z<​sub>​3</​sub>,​ vysvětlete pozorovaný efekt. Do jednoho z interferujících svazků vložte některé z přiložených skel. Popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci.+
  
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova =====+  -  Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte. 
 +  -  Sestavte Galileův teleskop. Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, a výsledek porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček. 
 +  -  Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku interferenčních proužků. 
 +  -  Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci při: 
 +     ​- ​ naklánění zrcadla Z4, 
 +     ​- ​ posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem, 
 +     ​- ​ vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a 
 +     ​- ​ ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku. 
 +  
 + 
 + 
 +** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip Michelsonova interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip Michelsonova
 interferometru interferometru
  
 +/*
 **[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]** **[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]**
 +*/
  
  
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_320.pdf|Pokyny k měření}}**
  
  
  
zadani/af320.1378214233.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 15:17 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.