Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af319

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af319 [31.05.2017 14:00]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af319 [ 7.02.2018 14:50] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku //n(p)//. +  - Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku //n(p)//. Celé měření zopakujte nejméně třikrát
-  - Závislost //n(p)// zpracujte graficky. ​Vyneste také závislost vlnové délky sodíkové ​čáry na indexu lomu vzduchu //λ(n)//.  Proveďte lineární regresi závislosti //n(p)//, stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí.+  - Závislost //n(p)// zpracujte graficky ​již v praktikuGraf je povinnou součástí zápisu z měření. 
 +  Proveďte lineární regresi závislosti //n(p)//, stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí
 +  - Sestrojte graf závislosti vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu //λ(n)//.
  
  
zadani/af319.1496232019.txt.gz · Poslední úprava: 31.05.2017 14:00 autor: Kudrnová Hana Mgr.